Kroppen och nervsystemet

De mentala processerna står i förbindelse med kroppen. Våra känslor och tankar utgör en dynamisk uppsättning nivåer i både kropp och hjärna. Nervsystemet är involverat i hur våra sinnen fungerar och reagerar.