Psykologiska termer och begrepp

Alla artiklar om psykologiska termer och begrepp. Artiklarna förklarar begrepp som betingning, haloeffekten, förankring, selektiv perception och didaktik.

Betingning

Bias

Förankring

Oidipuskomplex

Haloeffekten

Selektiv perception

Arv och miljö

Deduktion och induktion

Didaktik

Ångest