Artiklar kring psykologi

Artiklar inom ämnet psykologi finns här samlade och indelade i olika kategorier. Samlingen artiklar växer i samband med nya publiceringar och innefattar allt fler områden inom psykologin. Alla publicerade artiklar efter ämne.

Lycka, harmoni, hälsa

Intelligens, minne, utveckling

Beteenden

Kroppen och nervsystemet

Samlevnad och sociala perspektiv

Otrohet

Psykologiska besvär och ohälsa

Psykologiska kriser

Perspektiv inom psykologin

Neuropsykologi

Om nervsystemet och signalsubstanser.
Publicerad 2021.02.28

Socialpsykologi

Socialpsykologin som perspektiv.
Publicerad 2018.09.16

Humanistisk psykologi

Den humanistiska psykologin som perspektiv.
Publicerad 2016.10.28

Biologisk psykologi

Den biologiska psykologin som perspektiv.
Publicerad 2015.10.29

Behaviorism

Behaviorismen som psykologiskt perspektiv.
Publicerad 2015.10.10

Kognitiv psykologi

Den kognitiva psykologin som perspektiv.
Publicerad 2015.10.3

Psykoanalys

Psykoanalysen som psykologiskt perspektiv.
Publicerad 2015.10.11

Termer inom psykologin

Förankring

Ur artikeln: En term som används inom psykologin för benägenheten att påverkas av en ursprunglig referensinformation inför den information som följer därpå.
Publicerad 2023.01.18

Didaktik

Ur artikeln: Det görs skillnad mellan undervisning och didaktik. Medan undervisningen är själva utförandet av kunskapsförmedling är didaktiken fokuserad kring hur undervisningen bedrivs.
Publicerad 2022.09.18

Oidipuskomplex

Ur artikeln: Freuds beskrivning av Oidipuskomplexet saknar vetenskapligt stöd, men termen har levt vidare för att beteckna en omedveten drift hos särskilt manliga individer.
Publicerad 2022.05.23

Haloeffekten

Ur artikeln: En haloeffekt skapar en illusion av något genom att vi påverkas att frångå en objektiv bedömning.
Publicerad 2021.10.03

Betingning

Ur artikeln: Betingning innebär att reflexmässiga beteenden kan läras in under en given yttre förutsättning eller stimulering.
Publicerad 2021.09.24

Selektiv perception

Ur artikeln: Vi väljer inte alltid själva vad som sorteras bort. Även om vi skulle önska att helt slippa höra ljuden från personen som sitter och pratar i sin telefon bakom oss på bussen kan det bli svårt.
Publicerad 2019.06.25

Arv och miljö

Ur artikeln: Vårt samhälle är på många sätt jämlikt, men arvanslagen är inte inräknade i balanskalkylen – något som förmodligen vore omöjligt även om viljan fanns.
Publicerad 2019.04.24

Deduktion och induktion

Ur artikeln: Inom psykologin går det att deducera somliga beteenden och känslor som allmängiltiga utan att det direkt påvisats hos alla. Att nå fram till slutsatser genom att deducera kan också vara en bedräglig metod då undantag ofta förekommer som falsifierar antagandet.
Publicerad 2016.05.06

Osorterat