Hur sömnen infaller och varför vi vaknar efteråt

Hur funktioner i hjärnan och omgivande miljö samspelar med sömn och uppvaknande.

Sovande kvinna och väckarklockaVad är det som gör att vi somnar och sedan vaknar igen? Orsakerna hittar vi hos hjärnan och bland annat dess sätt att reagera på vår omkringliggande miljö. Om vi bättre lär oss varför sömnen infaller kan vi också påverka hur länge vi håller oss vakna.

I hjärnstammen finns det retikulära aktiveringssystemet, vilket består av nervfibrer och cellkroppar. Detta motar bort sensoriska impulser på ett selektivt vis och skickar vidare andra impulser till hjärnans inre. Det är när det retikulära aktiveringssystemet minskar sin aktivitet som vi blir tröttare och slutligen somnar.

Vi vaknar på nytt när detta system ökar aktiviteten. Vilka är då orsakerna till att aktiviteten ökar? Forskningen har inte funnit alla svar, men en del i teorin är att det under sömn sker diverse återuppbyggnadsprocesser i kroppen och att vi vaknar när dessa är avslutade.

Att vakna efter att återuppbyggnadsprocesserna är klara kan ses som idealfallet. Många av oss vet hur det är att vakna trots att kroppen egentligen inte tycktes vara med på noterna. Väckarklockan är knappast sömnens bästa vän. Uppvaknandet kan bero på flera saker i ett komplext mönster av omständigheter. Omedelbara orsaker till att vi vaknar kan utgöras av ändrad puls i hjärnan eller av ljud i vår närhet.

Relevant artikel: Selektiv perception

Den omgivande miljöns påverkan

Vi kan somna i en åkande bil fastän det inte är tyst i kupén, men när bilen sedan stannar och motorn slås av vaknar vi på grund av tystnaden. Tystnaden bryter då av mot billjudet vi vant oss vid och får oss att reagera. På samma vis kan vi somna framför den påslagna teven och vakna först då programmen är slut och ljudet från teven upphör. Miljön som är passande att sova i är i hög grad relativ och detsamma gäller miljön som gör att vi vaknar.

Eftersom det retikulära aktiveringssystemet är selektivt blir även relevans i den yttre miljön en faktor i fråga om vad vi väcks av. Det är till exempel större sannolikhet att vi vaknar om vårt namn uttalas än om vi blott hör tal produceras med för oss mindre relevant innehåll.

Om vi vill hålla oss vakna länge bör vi alltså se till att miljöns ljudförhållanden ändras på något vis emellanåt. Sedan finns det förstås många andra faktorer som påverkar. Till exempel frisk luft eller en kopp kaffe kan pigga upp på kvällskvisten.

Mer läsning: Neuropsykologi

Källor

Artikel publicerad: 2017.06.19
Författare: Psykologisktvetande.se


Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar