Går det att träna upp intelligensen?

Möjligheterna att påverka våra mentala förmågor.

Bilder på mänsklig hjärnaEgentligen är det ganska logiskt vad som ger träning åt mentala förmågor – allting som sätter igång hjärnans analytiska kapaciteter sätter igång blodflödet i de intelligensens regioner vi har innanför skallen. För barn kan det vara att stoppa klossar i en plocklåda för att utveckla förmågan att förstå spatiala sammanhang, för en vuxen att lösa korsord för att utveckla associationsförmågan.

Eftersom det är svårt att helt definiera intelligens kan det i vissa fall vara svårt att bestämma vilka aktiviteter som bidrar till att förbättra den. Blir vi till exempel klokare av att läsa skönlitteratur? Vi kommer troligtvis öka vår språkkunskap och inhämta psykologiska insikter om människor. Mindre troligt är att vi övar upp vårt logiska tänkande eller blir bättre problemlösare.

Den predestinerade aktionsradien

Ärftliga faktorer avgör till viss del intelligensen och man brukar prata om en aktionsradie inom vilken en person är predestinerad att hålla sig givet de olika miljömässiga faktorerna. Därför kan man enligt denna uppfattning inte träna upp intelligensen i hur hög grad som helst utan man är delvis begränsad av den medfödda nivån. Det är annars fullt möjligt att träna sig till en större mental kapacitet. En del föreslår olika former av ”hjärngympa” som sudoku och liknande metoder. Det har också framförts att viss klassisk musik har positiv inverkan på människors intelligens.

Intellektuell stimulans kontra fysisk träning

Men hjärnforskningen är entydig: bättre än korsord, sudoku och annan slags hjärngymnastik för hjärnans prestation är fysisk träning.

Korsord, sudoku, schack och musicerande är områden förknippade med intellektuell stimulans. Det finns också hjärngymnastik – inte minst populärt genom appar och dylikt som särskilt utformats för att stimulera hjärnan (läs: göra oss smartare). Tankeutmaningar som dessa är bra för vår kognitiva förmåga genom att de medverkar till att bilda nya och stärker befintliga neurala nätverk. Men hjärnforskningen är entydig: bättre än korsord, sudoku och annan slags hjärngymnastik för hjärnans prestation är fysisk träning.

Det kan låta märkligt eftersom vi tänker oss att under fysisk träning är det kroppen och inte hjärnan som arbetar. Förklaringen är att den fysiska ansträngningen får igång blodcirkulationen i hjärnan. Genom att blodflödet till hjärnan sätts igång hålls cellerna i hjärnan vid liv och dessutom bildas det nya, vilket i sin tur förbättrar hjärnans funktioner på olika områden inklusive minnet.

Att lyssna på Mozart (något som ibland anförts som en metod att öka intelligensen) och annan klassisk musik kan eventuellt skänka oss lugn och estetiska upplevelser. Likaså kan korsord och andra strategiska spel sätta hålla igång hjärnan. Men det är alltså enligt forskningen fysisk träning som allra mest förbättrar den kognitiva kapaciteten.

Är då idrottsutövare smartare än vetenskapsmän? Denna logiska slutsats är inte en direkt följd av att fysisk aktivitet bidrar till hjärnans mentala kapacitet. De som dras till vetenskapliga yrken har troligtvis en fallenhet för områden som är kognitivt utmanande medan de som sysslar med idrott likaså har en fallenhet för områden som är fysiskt krävande.

Källor

Artikel publicerad: 2023.09.20
Författare: Oskar Strandberg


Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar