Våra gagnlösa diskussioner

När vi pratar förbi i stället för med varandra.

Kvinna och man i samtalDialoger kan vara som två gravkammares monologer. Som om de talande vore just uppstigna ur underjorden och för första gången på hundra år läts yppa sina tankar i det öppna.

Samtal eller diskussion?

Medan ett samtal kan vara detsamma som en diskussion går det göra åtskillnad. När samtalet blir argumentationsorienterat övergår det i diskussion.

En diskussion utvecklas inte sällan till en verbal kamp mellan två stridande viljor. De gagnlösa diskussionerna utmärks av att den ena eller båda inblandade hellre vill få sagt sitt än lyssna till den andre. Ibland handlar det om att ena parten inte godtar invändningar eller så är båda lika obenägna att acceptera motpartens linje. Vad som skulle vara en dialog blir två monologer.

Idén med diskussioner är att de ska lösa något eller åtminstone sprida ett nytt ljus över det som behandlas. Parterna ska skymta varandras utgångspunkter och ta sig ett steg närmare från sina frontlinjer. Eller åtminstone stiga upp i sina skyttegravar. Men meningsutbyten strandar ofta i två sidor som båda är alltför förtjusta i att avfyra argument.

Om diskussionen sker inför åhörare är det rentav troligt att vissa ägnar sig åt just dessa: en uppvisning med argument i förhoppningen att glänsa inför åhörarna mer än att uppnå ett givande utbyte med motparten.

Vi gillar våra argument för mycket helt enkelt. Vi har redan bestämt vår syn på saken och kompromissviljan har ingen chans mot vårt prestigefyllda projekt att uppvisa en kavalkad av rättfärdigande för vår sak och anmärkningar mot den andres.

Skadar diskussioner förhållanden?

Många ägnar en stor del av tiden tillsammans åt just diskussioner och säkert är att diskussioner kan skada förhållanden. Delvis för att de är manifestationer av latent motstridande uppfattningar som när de kommer upp till ytan medför skadeverkningar.

Så det är inte enbart diskussionerna i sig som är problemet. Men en del av problemet med diskussioner är deras bristande konstruktivitet. Jag hörde mina tidigare grannar i lägenheten ovanpå i de gräl som utgör den eskalerande utvecklingen av diskussionen. Jag hörde en dörr som smällde igen: den återkommande finalen mellan två obönhörliga kombattanter i diskussioner dömda att ta sig genom betongväggar och samtidigt chanslösa att ta sig genom benhårda utgångspunkter. Sedan dök nya grannar upp och nya diskussioner. Frekvensen av högljudda diskussioner är en bra förvarning om att någon eller några om ett inte alltför långt tag kommer att flytta.

Relevant artikel: Sanningar och lögner

Ska man behålla diskussionerna någorlunda behagliga gäller det att hitta en medelväg mellan vad man tror den andra vill höra och den rena sanningen. Vem vill höra en oförblommerad sanning bara för att det är en sanning? Mycket få.

Diskussioner är farliga saker som lätt går över styr. För få är beredda att få sina egon sargade för att diskussionen ska främja människors förhållanden. Häri ligger ett annat problem. Kombattanterna går ofta in i en diskussion utan medhavda fakta. Diskussionen är i mycket en improvisationskonst. Vi håller inte med varandra om något och så är det hela igång. 

Är då lösningen att hålla sig borta från diskussioner? Delvis. Det finns gott om dödfödda ordbyten. På grund av samtalsämnet eller motpartens attityd.

Många diskuterar för att de ser det som ännu ett tillfälle till socialt utbyte – en funktion hos diskussionen som förstås inte behöver vara förkastlig, för den ene kanske dock bör tilläggas. Men det kan leda till att diskussionen som sådan kanske inte blir fruktbar.

De mest meningslösa diskussionerna är dem där en eller flera ingår som aldrig är beredda att överge sina idéer utan bara använder diskussionen för att gödsla sina oböjliga övertygelser. De njuter av att få krama ut ännu något från sina inställningar i allsköns frågor. Om du ingår diskussioner med dessa bidrar du endast till deras njutning utan chans för att det du såg som en källa till konstruktivt meningsutbyte verkligen ska bli av. Det är en del av diskussioners förbannelse. Välj dina diskussioner med omsorg.

Källor

Artikel publicerad: 2023.08.24
Författare: Oskar Strandberg