Introspektion

Själviakttagandets värdefulla och nedrivande sidor.

Ordmoln upprepning introspektionIntrospektion handlar om att registrera sina tankar och känslor samt vidare reflektera kring dem. En synonym till introspektion är just självreflektion. Introspektionen leder till själviakttagelser och insikter om sig själv, något som kan göra det enklare uppnå harmoni och förstå sina styrkor och svagheter.

Att ägna sig åt introspektion är inte detsamma som att vara en introvert person. Men däremot kan introverta människor ibland ha en bättre introspektiv förmåga jämfört med extroverta.

Några av introspektionens positiva aspekter:

Introspektion är huvudsakligen en förmåga att glädjas över, ett bevis på ett rikt inre liv som är unikt för människan kontra andra arter. Samtidigt kan introspektionen för vissa innebära att eftertanke blir förhärskande på bekostnad av spontanitet.

Några av introspektionens negativa aspekter:

Som en konklusion är i normala tillstånd introspektion i allmänhet gagneligt för oss, men om vi mår dåligt kan det vara bättre att leta distraktioner som får de inre tankarna och självbetraktelserna att träda i bakgrunden. I mycket stora mängder kan introspektionen också bidrar till psykisk ohälsa, fast då ofta samverkande med andra faktorer.

Mer läsning: Varför vi blir blyga

Källor

Artikel publicerad: 2024.04.04
Författare: Psykologisktvetande.se