Kognition

Mentala akter, kunskapsprocesser och tankeförståelse.

Ordmoln upprepning kognitionKognition är en beteckning som inrymmer tänkandet och särskilt inhämtning av kunskap och förståelse genom tankeprocesser. Det innefattar mentala och intellektuella funktioner såsom beslutsfattande, förståelse, minne och perception. Ordet härstammar från latinets cognitio med betydelser som vetande, igenkännande och föreställning. Kognition tillsammans med kunskap ryms också i begreppet gnosis som härstammar från grekiskan.

Inom psykologin finns flera begrepp och teorier associerade med ordet: inriktningen kognitiv psykologi, kognitiv behaviorism (en riktning inom behaviorismen som brukar kontrasterar med den radikala behaviorismen, kognitiv beteendeterapi (en terapiform som brukar förkortas KBT), kognitiv dissonans, kognitiv neuropsykologi (riktning med bidrag från kognitiv vetenskap och neuropsykologi) och kognitiv psykoterapi (en terapiform som brukar förkortas KPT).

Ofta omtalas ”det kognitiva” och ”kognitiva funktioner” och syftar då mer allmänt på hjärnans mentala processer. Skador och sjukdomar som rör hjärnan kan innebära neurologiska degenerationen som reducerar de kognitiva funktionerna. Kognitiva avvikelser är i form av försämrat minne är annars normala vid tilltagande ålder och betraktas som lindriga kognitiva symptom. 

Mer läsning: Introspektion

Källor

Artikel publicerad: 2024.04.16
Författare: Psykologisktvetande.se