Förankring

Ordmoln upprepning förankringFörankring är en term som används inom psykologin för benägenheten att påverkas av en ursprunglig referensinformation inför den information som följer därpå. Förankring är relaterat till termen kognitiv snedvridning (kognitiv bias).

Ofta förklaras vad förankring innebär genom exempel från situationer när vi ska köpa saker. Om vi går in i en butik och får se en jacka för 1 500 kronor och därefter en för 1 200 kronor kommer vi känna att den för 1200 kronor är relativt billig. Skulle vi i stället gått in i en annan butik och först fått se en jacka för 900 kronor och sedan en för 1 200 kronor skulle vi förmodligen tycka att jackan för 1 200 kronor var relativt dyr. I dessa fall fungerar prissummorna på 1 500 respektive 900 kronor som referenser (eller ankare).

En annan variant på förankring med liknande exempel är om vi ser en prislapp med 1 500 kronor överstruket och det under står 1 200 kronor. Då kommer på nytt 1 200 kronor framstå som relativt billigt. Butiker är medvetna om detta och det är en anledning till att det så ofta är rea. Rea implicerar prisreducering samtidigt som det finns utrymme för falsk arrangering av prisförändringar.

Mer läsning: Selektiv perception

Källor

Artikel publicerad: 2023.01.18
Författare: Psykologisktvetande.se