Noradrenalin

Signalämnet som är viktig för regleringen av känslor och beteenden.

Ordmoln upprepning noradrenalinNoradrenalin är en signalsubstans och ett hormon som liksom adrenalin produceras i binjuremärgen. Båda ingår i gruppen katekolaminer, en form av hormoner som bland annat är involverade i stressresponser i kroppen.

När stress eller fara uppstår utsöndras noradrenalin av det sympatiska nervsystemet som aktiveras vid fara och stress, vilket bland annat innebär en förhöjd hjärtfrekvens. Noradrenalinet gör oss mer alerta, men kan också göra att vi drabbas av panik om det frigörs i tillräckligt stora mängder. När faran är över utsöndras i stället signalsubstansen acetylkolin, vilket aktiverar det parasympatiska nervsystemet.

Noradrenalin bildas i en stegprocess: aminosyran dopa omvandlas till dopamin och sedan bildas slutprodukten noradrenalin.

Noradrenalin hänger samman med adrenalin och kan betraktas som ett förstadium till adrenalin och har likande effekter i involverade kroppssystem.

Mängden av noradrenalin har satts i samband med vårt humör. Låg nivå har påvisats hos personer som är deprimerade medan hög nivå kan märkas hos personer på gott humör. Denna uppfattning är numera ifrågasatt och det verkar svårt att tillskriva halten av noradrenalin som isolerad korrelationsfaktor med humör.

Rådande teori är inte desto mindre att noradrenalin tillsammans med två andra signalsubstanser, serotonin och dopamin är involverade i förstämningssyndrom. Läkemedel mot bland annat depression och ångest är ofta designade för att hämma processer som bryter ner dessa signalsubstanser. 

Noradrenalin upptäcktes 1947 av svensken Ulf von Euler som kunde visa hur substansen skickades mellan neuroner via synapser. Han skulle senare tillsammans med Bernard Katz och Julius Axelrod belönas med Nobelpriset i fysiologi eller medicin för deras insatser på området.

Axelrod upptäckte att efter noradrenalin överfört synapssignalen mellan cellerna. Märkte att noradrenalinet sögs upp av celler, en mekanism hos cellen för att substansen sa kunna användas igen. En mekanism han kallade återupptaget. Samma slags återupptagningsmekanism visade sig också gälla serotonin.

Mer läsning: Vårt belöningssystem

Källor

Artikel publicerad: 2023.10.08
Författare: Psykologisktvetande.se