Beteenden

Beteenden är en kärna inom psykologi, men det behöver inte sättas likhetstecken däremellan utan beteenden används här som en underkategori. Inte heller är det perspektiv som går under namnet behaviorism detsamma som beteenden utan främst hur beteenden påverkas av yttre faktorer.

Vårt belöningssystem

Hur vi påverkas av vanan

Att bryta (o)vanor

Självöverskattning och bristande självkritik

Våra dagdrömmar

Valfrihetens vånda

Hur vi påverkas av den digital tekniken

Hur vi reagerar på färger

Att sluta röka och varför det är så svårt

Bantningens psykologi

I hjärnan på en nudist

Fascinationen för det skrämmande