Beteenden

Beteenden är en kärna inom psykologi, men det behöver inte sättas likhetstecken däremellan utan beteenden används här som en underkategori. Inte heller är det perspektiv som går under namnet behaviorism detsamma som beteenden utan främst hur beteenden påverkas av yttre faktorer.