Vad är sömn och vad händer medan vi sover?

kvinna ligger i sängen och svoverVi sover 30-40 procent av våra liv. Men vad sömnen har för funktion har forskningen ännu inte funnit något definitivt svar på. Likväl finns flera teorier som vi här ska se närmare på samt utreda vad som händer under sömnen.

Flera olika teorier kretsar kring sömnen som ett nödvändigt avbrott för att kroppen och hjärnan ska kunna återhämta sig. Det är till exempel troligt att sårläkning underlättas genom tillväxthormon vars produktion ökar under sömnen. Även att våra minnen behöver sömn för att fungera på ett bra sätt är en vanlig teori kring sömnens funktion.

Andra teorier pekar på evolutionära samband – det var helt enkelt mer gagneligt att sova på nätterna för att på så sätt hålla sig inaktiv under perioder då människan hade dåliga chanser att finna föda samtidigt som aktivitet i mörkret ökade risken för att själv bli föda eller råka ut för andra slags olyckor.

De cykliska sömnfaserna

I kartläggningen av sömnen har man funnit fem olika faser.

Vår sömn regleras av vår biologiska klocka, vilket rent fysiologiskt innebär att hormonet melatonin växlar halter – låg halt under dagen och hög halt under natten. Sömntillståndet är dock inte oföränderligt utan man brukar säga att vi sover cykliskt. I kartläggningen av sömnen har man funnit fem olika faser eller stadier och av dessa uppträder tre, fyra eller fem beroende på hur länge sömnen pågår.

Den första fasen sker vid insomnandet och karaktäriseras av en lätt sömn i form av en övergång från vaket tillstånd med ett par minuters varaktighet. Även den andra fasen är en form av lätt sömn, men där vi inte vaknar lika lätt som under första fasen. I denna fas är det vanligt att fragmentariska tankar eller kortare drömsekvenser avlöser varandra.

Det tredje och fjärde stadiet kallas djupsömn och det är nu kroppen återhämtar sig som mest. Under det fjärde stadiet, som kallas deltasömn, är vi som svårast att väcka. Det är i detta stadium personer som går i sömnen befinner sig.

Ett femte sömnstadium brukar kallas REM-sömn (REM står för Rapid Eye Movement) som inträffar flera gånger under sömnen i skilda intervaller. Det är under denna fas som merparten av våra drömmer utspelar sig. Under REM-sömnen är kroppens muskelaktivitet som lägst och den sovande ligger orörlig.

Källor

  • Karlsson, Lars (2012), Psykologins grunder (5e uppl.)
  • Sahlgrenska.se, Vad är sömn?, hämtat 2015-02-10 från https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/6/Verksamhetsomraden/Geriatrik-Lungmedicin-och-allergologi/Enheter1/somnmedicinsk-avdelning/Normal-somn/Vad-ar-somn/
  • Bilden ovan är en modifiering av ett fotografi av Kinga Cichewicz

Artikel publicerad: 2016.02.20
Författare: Psykologisktvetande.se


Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar