Vad är sömn och vad händer medan vi sover?

kvinna ligger i sängen och svoverVi sover 30–40 procent av våra liv. Men vad sömnen har för funktion har forskningen ännu inte funnit något definitivt svar på. Likväl finns flera teorier kring vilken nytta sömnen har. Mer bestämt vet forskarna vad som händer under sömnen.

Flera olika teorier kretsar kring sömnen som ett nödvändigt avbrott för kroppens och hjärnans återhämtning. Det är till exempel troligt att sårläkning underlättas genom tillväxthormon vars produktion ökar under sömnen. Även att våra minnen behöver sömn för att fungera på ett bra sätt är en vanlig teori kring sömnens funktion.

Andra teorier pekar på evolutionära samband: det var helt enkelt mer gagneligt att sova på nätterna och hålla sig inaktiv under perioder då människan hade dåliga chanser att finna föda samtidigt som aktivitet i mörkret ökade risken för att själv bli föda eller råka ut för andra olyckor.

De cykliska sömnfaserna

I kartläggningen av sömnen har man funnit fem olika faser.

Vår sömn regleras av vår biologiska klocka, vilket rent fysiologiskt innebär att hormonet melatonin växlar halter – låg halt under dagen och hög halt under natten. Sömntillståndet är dock inte oföränderligt utan man brukar säga att vi sover cykliskt. I kartläggningen av sömnen har man funnit fem olika faser eller stadier och av dessa uppträder tre, fyra eller fem beroende på hur länge sömnen pågår.

Den första fasen sker vid insomnandet och karaktäriseras av en lätt sömn i form av en övergång från vaket tillstånd med ett par minuters varaktighet. Även den andra fasen är en form av lätt sömn, men där vi inte vaknar lika lätt som under första fasen. I denna fas är det vanligt att fragmentariska tankar eller kortare drömsekvenser avlöser varandra.

De tredje och fjärde stadierna kallas djupsömn och det är nu kroppen återhämtar sig som mest. Under det fjärde stadiet, som kallas deltasömn, är vi som svårast att väcka. Det är i detta stadiet personer som går i sömnen befinner sig.

Ett femte sömnstadium brukar kallas REM-sömn (REM står för Rapid Eye Movement) som inträffar flera gånger under sömnen i skilda intervaller, men sällan tidigt under natten. Det är under denna fas merparten av våra drömmer utspelar sig.

Under REM-sömnen är kroppens muskelaktivitet som lägst och den sovande ligger orörlig. Vi sover dock inte djupast under denna fas utan vi kan lätt vakna (hjärnvågorna under detta stadiet liknar mer dem som registreras från vaket tillstånd).

Observationer har visat att vi sover som djupast relativt tidigt under natten. Vi går från första fasen till fjärde under relativt kort tid och förblir i den fjärde fasen där sömnen är som djupast ungefär en timme sett till en normal nattsömn som pågår i åtta timmar.

Sömnbehov och sömnbrist

Enligt Sleep Disorder Commission pekar bevis på att majoriteten vuxna behöver i genomsnitt sju timmar sömn per dygn för att inte påverkas av negativa konsekvenser från sömnbrist.

Källor

  • Karlsson, Lars (2012), Psykologins grunder
  • Sahlgrenska.se, Vad är sömn?, hämtat 2015-02-10 från https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/6/Verksamhetsomraden/Geriatrik-Lungmedicin-och-allergologi/Enheter1/somnmedicinsk-avdelning/Normal-somn/Vad-ar-somn/
  • Churchland, Patricia S. (2015), Min hjärna och jag. En bok om neurovetenskap och medvetandet (övers. Wallin, Bitte)
  • Thayer, Robert E. (1996), The Origin of Everyday Moods
  • Bilden ovan är en modifiering av ett fotografi av Kinga Cichewicz

Artikel publicerad: 2016.02.20
Författare: Psykologisktvetande.se


Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar