Endorfiner

Signalsubstansen som populärt kallas hjärnans egen drog eller kroppens glädjehormoner.

Ordmoln upprepning endorfinerEndorfiner liknas ibland med hjärnans egna droger, av kroppen själv producerade substanser, vilka ger smärtstillande effekter och kan i vissa fall vara kraftfullare än morfin. Endorfin har liknande effekt som morfin genom att lindra smärta högst effektivt och ordet endorfin är i själva verket en kortform av endogena morfinliknande substanser.

Signalsubstansen endorfin upptäcktes först på 1970-talet och idag vet man att det finns olika grupper av substansen. Några av de olika endorfinerna är β-endorfin (beta-endorfin), α-endorfin (alfa-endorfin), γ-endorfin (gamma-endorfin), α-neo-endorfin (alfa-neo-endorfi) och β-neo-endorfin (beta-neo-endorfin). Vid sidan av dessa finns enkefaliner, vilket är en grupp endogena signalsubstanser i vilken Met-enkefalin och Leu-enkefalin ingår.

Endorfin är en signalsubstans som ingår i gruppen peptider och utsöndras av kroppen i G-proteinkopplade receptorer i nervsystemets celler i en process som involverar aminosyror (kemiska föreningar bestående av en aminogrupp och en karboxylgrupp). Processen liknar den för signalsubstanser som dopamin och serotonin.

Endorfiner är endogena (dvs. de uppstår inifrån) och kan inte framställas syntetiskt (exogent).

Utsöndringen av de endogena ämnena sker till exempel då vi skrattar eller i samband med fysisk träning. Vid tillstånd som förälskelse produceras mer endorfiner än vanligt och likaså i samband med kroppslig beröring och sex. På grund av dylika samband brukar substansen populärt kallas ”glädjehormoner”.

Endorfin kan i måttlig mängd utvinnas ur mat. Några exempel är choklad (helst mörk choklad), olika sorters bär och frukt. Om endorfinnivån i kroppen är låg kan detta bero på underskott av vitaminer (särskilt B12- och C-vitaminer) och mineraler (såsom järn, kalium och zink).

Källor

Artikel publicerad: 2023.09.20
Författare: Psykologisktvetande.se