Spelbegär och spelmissbruk

Spelberoende tros av många enbart handla om disposition (att kunna bli beroende av något p.g.a. av sin karaktär), men spelberoende uppstår snarare efter att spelandet påbörjats. För många sker det något redan under första gången man vinner. Vinsten utlöser en signal till belöningscentrat i hjärnan, vilket initierar ett beteende till att vilja hamna i samma situation på nytt.

Ett beroende kan utvecklas genom förstärkning av ett beteende. Beteendet utgår från den belöning som uppstår varje gång en spelvinst (belöningen) sker. Eftersom den som spelar inte vinner vid varje tillfälle kommer beteendet inte nödvändigtvis etableras fort som ibland är fallet med andra beroenden, men däremot har det större tendens att bevaras.

En särskild mottaglighet för förstärkning av beteende gäller ifall den som spelar råkar vinna vid första tillfället. Psykologen Barbara Fredrickson har träffande sagt att missbruk är ”kidnappande av positiva känslor”.

Självklart finns det gradskillnader i hur vi rationellt uppfattar en vinst. Det rationella tänkandet kommer oftast inte tillskriva en vinst som något annat ett utfall av slumpen. Men vissa tror däremot att vinsten är mer än ett undantag. Även om rationellt tänkande är ett skydd mot att förledas av enskilda händelser som att vinna i spel vid ett tillfälle är dock inte personer med rationellt sinne immuna mot att påverkas av spelande. En del av spelandets effekter är mycket starkare än så.

Senare tids forskning har visat att det finns närmare likheter mellan spel och droganvändning än vad tidigare antagits. En av de gemensamma nämnarna är att i båda fallen kommer hjärnans belöningssystem att producera ökade mängder av dopamin, vilket ökar lustkänslan och motivationen.

Förlorad kontroll

Medan vinster kan egga oss till mer spelande kan förluster trigga igång ett starkt begär att fortsätta för att vinna tillbaka vad vi förlorat.

På samma sätt som när vi dricker alkoholdrycker händer något med oss när vi spelar. Vi blir exempelvis mer benägna att ändra på uppgjorda planer gällande i vilken utsträckning vi tänkt dricka eller spela. Medan vinster kan egga oss till mer spelande kan förluster trigga igång ett starkt begär att fortsätta för att vinna tillbaka vad vi förlorat.

Våra reaktioner då vi förlorar i spel kan skilja sig åt beroende på hur vana vi är vid spelandet. Rutinerade spelare har erfaret en stor mängd vinster och förluster och därför är deras känsloutlevelser vid vinster och förluster bedövade. Men innan denna vana uppstår kring vinster och förluster i spel kan en spelare vid enstaka sekvenser av turliga eller oturliga utfall bli starkt känslomässigt påverkad.

Det är graden av känslor som kan bringa oss i okontrollerade tillstånd. Den som utsätts för en rad oturliga utfall i spelet kan bli till den grad känslomässigt omskakad att oviljan att ta risker sätts ur spel. Att förlora pengar genererar stress och för en del blir reaktionen att höja insatserna.

Varför vi spelar och spelberoendets orsaker

En förklaring som ibland framförs är att personer som blir spelberoende har utvecklat sitt ökade spelande från ett behov av kickar på grund av att deras belöningssystem i hjärnan är mindre aktivt än normalt, för vilket spelandet blir en behövlig kompensation.

En del frågar sig hur roligt det egentligen kan vara att riskera sina egna pengar i spel. Särskilt som det är väl känt att kasinot alltid har oddsen på sin sida.

En del i skälet har redan berörts. Det är kicken av att vinna, själva vinstkänslan och behovet att få uppleva den igen … och igen. Det är sökandet efter den sköna känslan som tidigare vinster gett oss. En förklaring som ibland framförs är att personer som blir spelberoende har utvecklat sitt ökade spelande från ett behov av kickar på grund av att deras belöningssystem i hjärnan är mindre aktivt än normalt, för vilket spelandet blir en behövlig kompensation.

Det finns också önskedrömmar involverade. Drömmen om den riktigt stora vinsten, den hägrande jackpotten kan föda motivationen till att fortsätta satsa.

För många är spelandet ett medel till avslappning och förströelse. Många som anger dessa som sina skäl ägnar sig åt hasardspel av det slag som pågår kontinuerligt (dvs. spelautomater till skillnad från att spela på ett sportevenemang där själva avgörandet ligger längre fram i tiden). Dessa nämner att de under spelets gång glömmer bort vardagen (tankar som rör sig kring att ha tråkigt, att må dåligt förskingras). Med andra ord intar spelandet en liknande roll som rökning och alkohol gör.

Varför spel på internet är farligare än gammaldags spelande om pengar

Det hänvisas ofta till ökade risker för spelberoende när möjligheten finns att spela på internet. Detta är framför allt sant av två orsaker som båda har att göra med tillgänglighet. Den första är att tillgängligheten – ett internetkasino har inga begränsade öppettider – gör att vi kan spela oftare, vilket rimligtvis ökar risken för att beroende uppstår. Den andra är att det inte finns några påtvingade uppehåll. På den tiden man var tvungen att uppsöka ett så kallat landbaserat kasino eller gå till ett spelombud i en butik uppstod naturliga väntetider och under dessa kunde spelsuget avmattas.

Med tillgängligheten dygnet runt och dessutom direkt i hemmet via datorn, surfplattan eller mobilen kan spelsuget genast och ständigt tillgodoses. Det vanliga beteendemönstret att spelaren blir mer riskbenägen i takt med att denne förlorar kan få än mer förödande konsekvenser. Att dennes eskalerade insatser då inte får en chans att avbrytas genom brist på tillgänglighet är en uppenbar fara för att förlora större summor pengar.

Källor

Artikel publicerad: 2022.04.25
Författare: Oskar Strandberg


Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar