Sex – från undangömd synd till öppen marknad

Synen på sexualitet förr och idag.

I en historisk översiktlig jämförelse under de cirka två senaste tusen åren är skillnader i synen på det sexuella i samhället och våra medvetanden oerhörd. Den i grunden förändrade synen på det sexuella medför ett väsensskilt förhållande till intimitet gentemot vad som gällde ett antal generationer tillbaka.

Historisk förändrad syn

Under medeltiden betraktades sexualitet som en synd. Särskilt utomäktenskaplig sex tolererades inte då sexualiteten var förknippad med fortplantning, vilket ansågs vara Guds vilja med kärleksakten. Sex för njutningens skull var däremot främmande och skamligt (här gällde bevekelsegrunder av samma slag som sedermera skulle bli grund för motståndet mot preventivmedel).

Under modernitetens tidsålder skulle sexualiteten alltmer accepteras som en källa till lust vid sidan om fortplantningen. Sexologins uppkomst på 1800-talet ledde till att kvinnans sexualitet sågs i ny dager. Kvinnan började betraktas som en självständig biologisk varelse och inte som tidigare en variant av den manliga kroppen med könsorganet på insidan. Män och kvinnors sexuella drivkrafter skulle framöver ses som mer olika.

Under 1900-talet fick det sexuella träda fram i förgrunden från att innan varit något dolt och delvis skambelagt. Sociologen Eva Illouz kommenterar en del av utvecklingen med hur bildmedierna under 1900-talet började ”leverera bilder på vackra, sexiga kroppar som väckte betraktarens lust” och hur ”denna visuella kultur” gjorde att sexualiteten synliggjordes som en tydligare del av jaget.

Trenden har fortsatt och idag är sexualiteten tveklöst synlig – både direkt som råd om ”hur du får orgasm” och indirekt som ett medel för att sälja produkter i reklam. Att vi på detta vis översvämmas av sex har bidragit till att avdramatisera – och enligt vissa att avmystifiera – området. För vissa har det samtidigt inneburit mer prestationsångest då upplevelsen av sex blivit mer omtalad, ibland som något fantastiskt, vilket skapar höga mål att sikta efter.

Att sex handlar om mycket mer om reproduktion är numera normen medan inskränkningar som bygger på sex som syndigt är marginaliserat till stränga religiösa uppfattningar.

Idag är sex ett högeligen utforskat område: sexualupplysning och sexualrådgivning är välbekanta inslag. Det finns mängder av ”manualer” av olika slag där det uppmanas att variera och experimentera för att öka den sexuella lusten och maximera njutningen. Det handlar om att finna sin ”sexuella identitet” och förverkliga sina ”innersta behov”. Sexualiteten har blivit lika mycket mål (källa till njutning) som medel (barnalstring).

I takt med att sexualiteten alltmer accepterats som rent stimulansmedel bortom barnalstring har porrindustrin utvidgats. Enligt undersökningar konsumerar en hög andel porr i någon form och det är uppenbart att den erotik som utgör norm inom pornografiska framställningar har influerat sexnormerna.

Sexualiteten som marknad

Idealet som en gång var att vara oskuld, har alltmer övergått till att äga en stor sexuell prestationsförmåga.

För att bemöta underprestationer på det sexuella området finns sedan länge en marknad med allt från potenshöjare (farmakologi, mediciner) till sexterapeuter till sexleksaker. Alla med samma mål: att höja graden av sinnlig njutning.

Idén om att den sexuella prestationen står i centrum har sannolikt bidraget till att representanter av både könen gärna skaffar sig sexerfarenheter för att bättre kunna prestera. Idealet som en gång var att vara oskuld, har alltmer övergått till att äga en stor sexuell prestationsförmåga. Eva Illouz skriver att praktiken att samla på sig sexuella erfarenheter genom många sexpartner ”har förändrat den heterosexuella samvaron i grunden – och därmed också hur stabila känslomässiga och kulturella ramar uppstår och upprätthålls”.

Illouz framför tesen att kvinnorna är ”förlorarna” (dvs. ur en känslomässig aspekt) i denna utveckling då praktiken med många tillfälliga sexuella förbindelser ”är mer överensstämmande med en manlig typ av sexualitet”. Hon hänvisar till studier som klarlagt att kvinnor fått dålig självkänsla i erfarenheten av sådana relationer, vilket inte kunde påvisas hos de manliga.

En avart av tillfälliga förbindelser och det ökade utbudet på ”marknaden” med potentiella sexpartner är nätdejtingen. I sammanhanget ingår ”sexting” som bland annat innebär att öka den sexuella spänningen och dragningskraften genom att exponera sig själv visuellt inför en mottagare i syfte att visa upp sin sexuella attraktionskraft.

Även den sexuella livaktigheten upp i åldrarna anses ha förändrats av den nya dejtingkulturen av internet frambringad. De vars nätverk minskat får nya chanser att komma i kontakt med andra och som Eva Illouz skriver ”blotta möjligheten att tänka på sin kropp som sexuell också efter 50 och veta att man har fler alternativ att hitta en ny sexpartner, får det sexuella jaget att hamna i förgrunden på ett helt nytt sätt”.

På samma gång tycks internet kunna ha motsatta sociala verkningar. Trots en mer öppenhet kring sex rapporteras det emellanåt att dagens unga (”generation Z”) har mindre sex än föregående generationer. En förklaring som framförts är att vi lever mer åtskilda idag på grund av den digitala tekniken. Ett annat skäl som föreslås av Illouz är att det ”beror på den kulturella övergången till det negativa valet som innebär att man snabbt drar sig ur förhållanden eller väljer att aldrig inleda något förhållande”.

Källor

Artikel publicerad: 2023.12.22
Författare: Oskar Strandberg


Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar