Fördröjda belöningar blir stora belöningar

Att premiera sitt framtida jag framför det nuvarande.

TSkål med marshmallowräna i stället för att slappa, äta nyttigt i stället för onyttigt, lägga sig i tid i stället för att sitta uppe sent, spara i stället för att köpa. Saker som dessa är tjänster åt ditt framtida jag, vilket är bättre än att ständigt fjäska med sitt nutida jag.

Att välja det långsiktiga alternativet kan verka tråkigt, men det är att maximera.

Leva i nuet är ett väl inövat mantra och det är sant att vi mår bättre då vi inte förskingrar oss i nostalgiskt vemod eller dagdrömmar om hur rika vi ska bli i framtiden. Men om leva i nuet handlar om att ge sig själv belöningar för att få livet att meddetsamma bli bättre till varje pris är det ett felande tillvägagångssätt.

Ofta är en kortsiktig belöning en långsiktig avskrivning. Eller annorlunda utryckt: att vara snäll mot sitt nuvarande jag är ibland att vara taskig mot sitt framtida jag. Jag skulle inte ha något emot att sätta i mig en stor ask med chokladpraliner just nu. Jag skulle gärna tagit två eller tre koppar kaffe också i samband med chokladen. Njutningen hade varit ett faktum, utan tvekan.

Men sveket mot mitt framtida jag hade småningom uppenbarats. Min mage hade känts väl fylld och nattsömnen skulle kanske bli uppskjuten. Jag hade legat där oförmögen till sömn och vridit mig med knorrande mage och förbannat mitt tidigare jag.

Relevant artikel: Att njuta av livet

Alla våra beslut genomsyras i någon mån av en diplomati mellan vårt nuvarande och framtida jag. Att ta en taxi hem från centrum i stället för att vänta fem minuter på bussen är passande om man vill komma hem så fort som möjligt, men det är en dålig vana om ekonomin är bättre rustad för bussresor. Även om det krävs en tämligen impulsdriven person för att ta en taxi hem från staden mitt på dagen handlar exemplet om att beslutstaganden ofta påverkas efter det i stunden mest bekväma. Denna tendens har till följd att det krävs mer av oss om vi vill premiera vårt framtida jag än vårt nuvarande.

Det finns alltså gott saker som gör det svårt att försaka det som ger direkt tillfredsställelse. Kortsiktigt tänkande är psykologins svar på att följa minsta motståndets lag. Att underordna oss bekvämlighet är ofta mer pockande än ta till ett rationalistiskt tänkande. Därför bejakar vi i oproportionerlig utsträckning det kortsiktigt goda när två alternativ ställs emot varandra. Men den stora vinsten hör alltså för det mesta till prioriteten av det långa perspektivet.

Artikel publicerad: 2023.06.18
Författare: Psykologisktvetande.se