Placeboeffekten

Låtsasmedicinen som botar av psykologiska skäl.

Ordmoln upprepning placeboeffektenDet fenomen inom medicinen som kallas placeboeffekt är en förväntningseffekt som infinner sig i samband med en medicinering eller psykologisk metod och som ger utslag på grund av en persons förväntning och inte av reell, klinisk, anledning. Med placebo menas alltså ett låtsasläkemedel, ofta bestående av sockerpiller, som ändå kan ha verkan – studier visar att omkring en tredjedel upplever positiva effekter.

Vad är det då som ger placebo dess effekt? Blotta kunskapen om att genomgå medicinsk behandling i något slag skapar en förväntan med potentiell positiv hälsoeffekt. Den positiva effekten sker alltså inte av farmakologiska orsaker utan enbart psykologiska. Men inte desto mindre kan det röra sig om reella effekter och inte blott inbillade. Eftersom det fysiska och psykiska samspelar samt att immunförsvaret och det naturliga opiatsystemet ofta stärks av positiva förväntningar kan friskhetstecken skönjas.

Det råder förstås begränsningar i fråga om placeboeffektens förmåga att bota sjukliga tillstånd. Placebo används trots allt inte systematiskt som alternativ medicin (för att effekten ska verkställas måste det ske utan patientens vetskap och det anses oetiskt att läkare skriver ut placebo). Placebo används dock regelbundet i läkemedelsstudier och om det visar sig att det testade läkemedlet inte överträffar placeboeffekten kan det vara avgörande för dess chanser att introduceras på marknaden.

Mer läsning: Haloeffekten

Artikel publicerad: 2024.05.27
Författare: Psykologisktvetande.se