Afantasi

När hjärnan inte producerar inre bilder.

Ordmoln upprepning afantasiCirka två procent av alla människor ska enligt beräkningar lida av afantasi. Afantasi betecknar tillståndet att sakna förmågan att framkalla inre bilder, det vill säga att se saker för sin inre syn som inte direkt framträder för ens ögon. Afantasi beror på avvikande aktivitet i delar i hjärnan som bearbetar synintryck.

För de flesta är det normalt att tänka i bilder och likaså framkalla minnen och annat i vårt inre visuellt. Vi gör detta utan att reflektera över det. Men den som lider av afantasi kan inte framkalla bilder för sitt inre. Medan synsinnet fungerar i övrigt saknar den drabbade helt begrepp och erfarenhet att för sitt inre framkalla bilder.

För många med afantasi är denna oförmåga något de ofta inte själva är medvetna om. Fastän det är relativt vanligt då det alltså anges att cirka två procent lider av afantasi är det tämligen okänt. Därför kan en del gå ovetandes hela sitt liv eller först i vuxen ålder stöta på begreppet och inse att detta gällt dem själva.

Att kalla afantasi för en sjukdom och säga att det är något en del lider av är egentligen inte helt korrekt. Afantasi stämplas inte som sjukdom. Att inte ha förmåga att visualisera kan betraktas som en brist, men det är knappast samma sak som att säga att någon ”lider” av det. De som har afantasi har i stället utvecklat andra förmågor att ta till sig information och lagra minnen, vilket kompenserar deras oförmåga att visualisera. 

En sak som påverkas är hur minnen lagras och hur de gestaltar sig för personer med afantasi. Då det inte går att lagra minnen i form av bilder kan det bli svårare att erinra sig specifika händelser. Men detta kan kompenseras genom ett starkare semantiskt minne.

Mer läsning: Introspektion

Artikel publicerad: 2024.05.05
Författare: Psykologisktvetande.se