Inspirationen och dess väsen

svart-vitt mönsterInspirationen är en ingivelse som kan komma av något som sker utanför oss, bestämt eller obestämt, fast av positiv art. Ordets egentliga betydelse är att något blåses in i oss, vilket i en mer bildlig bemärkelse kan ses som någon form av stimulans.

Inspiration och motivation – samma sak?

Inspiration och motivation äger näraliggande betydelser. På många sätt är inspiration och motivation två sidor av samma mynt, fast det går att skilja på dem. Medan inspirationen kan liknas vid något som är alstrat av stundens gällande betingelser kan motivation ses som något som vuxit fram i långsammare takt, färgat av preferenser och intressen.

Vi kan tala om ”ett inspirerat ögonblick”, vilket visar på inspiration som något övergående. Inspirationen som plötsligt dyker upp som en förhöjd känsla av motivation.

Inspiration och skapande

Inspirationens smått mystiska entusiasm inför något kan berika själslivet och få idéer att lysa upp. Den förknippas ofta med kreativitet och man talar om konstnärer som skapar på höjden av sin förmåga under stunder av flödande inspiration.

På tal om konstnärligt skapande pratar man ibland om ”skrivkramp”, vilket tycks beskriva en sorts blockering hos författaren, nästan som om det var fysiologiskt betingat och att denne omöjligen kan få ur sig några ord. Då skrivkramp omnämns i samband med författares oförmåga att skapa är det snarast frågan om inspiration som tynat. Inspiration kan ses som ett hjälpmedel, bensinen som driver den som skapar framåt. Fast precis som med motivation kan det som först varit full tank i ett senare skede vara soppatorsk.

Bästa böcker inom psykologi: Se listan över rekommenderade böcker

Inspiration på andra områden

Inspiration behöver nödvändigtvis inte sorteras in under konstnärlig verksamhet utan kan locka fram saker ur oss på de mest skilda områden. Det kan vara situationen där vi är benägna att prestera socialt genom att i konversationer framställa saker med extra livlighet.

Inspiration kan också i vissa bemärkelser jämföras med förälskelse. Kanske skulle man kunna säga att förälskelsen är en sorts inspiration bestående av entusiasmerande känslor gentemot någon särskild. Förälskelsen har beklagligtvis också visat sig lyda samma lag som inspirationen: att vara något relativt kortlivat (enligt vetenskapliga studier runt ett och ett halvt till två år).

Oinspirerad

Att vara oinspirerad är ett uttryck som ibland använts ganska allmänt och kan ofta vara synonymt med att vara uttråkad. Mer specifikt bör det ses som att man saknar ingivelser och hyser slentrianmässiga känslor inför den pågående tillvaron.

Mer läsning: Motivation och drivkraft

Artikel publicerad: 2018.05.05
Författare: Oskar Strandberg

Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar