Världens kortaste intelligenstest

Det brukar kallas världens kortaste IQ-test och består av enbart tre frågor. Här presenteras testet med flervalsfrågor – om du inte vill göra testet som flervalsfrågor (vilket gör det något enklare) scrolla ned på sidan för att se frågorna utan svarsalternativ.

När universitetsstudenter gjort testet har bara 17 procent svarar rätt på samtliga tre frågor. Klarar du alla tre frågorna ligger du därför inom den 83 percentilen, vilket motsvarar ett IQ-resultat på cirka 115 eller bättre. Observera dock att testet skiljer sig från normala IQ-tester.

FRÅGA 1 Ett slagträ och en boll kostar tillsammans 110 kronor. Slagträet kostar 100 kronor mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

FRÅGA 2 Om det tar 5 minuter för 5 maskiner att tillverka 5 prylar, hur lång tid tar det då för 100 maskiner att tillverka 100 likadana prylar?

FRÅGA 3 I en sjö finns det ett område med näckrosblad. Varje dag dubblas området i storlek. Om det tar 48 dagar för området att täcka hela sjö, hur lång tid tar det för området att täcka halva sjön?

Anmärkning: Dessa testfrågor skapades av psykologen Shane Frederick för att testa intelligens i allmänhet och i synnerhet det som på engelska heter cognitive reflection test (CRT), vilket mäter förmågan att förstå när något är mer komplicerat än det verkar och välja bort impulsiva svar (något som beskrivs av Daniel Kahneman i bästsäljaren Thinking, Fast and Slow i form av "System 1" och "System 2").

Det kanske intresserarar dig att veta att frågorna provades på olika universitet i USA och exempelvis fick Harvard-studenter i genomsnitt 1,43 rätt. Men intressant är också att frågorna vid ett senare tillfälle presenterades på nya sätt, vilket ledde till skiftande poäng hos studenterna. När frågorna presenterades i mindre stil, ljusare färg och kursiv text visade det sig att poängen steg betydligt (notera hur frågorna utan svarsalternativ presenteras på denna sida). En svårläslig text gjorde att man var tvungen att anstränga sig för att läsa frågan, något som gjorde att studenterna mer grundligt satte sig in i frågorna. En utvikning av detta kan läsas i Malcolm Gladwells bok David & Goliat.