Innehåll

Innehåll på Psykologisktvetande.se.

Startsida

Psykologiskt vetande

Intelligens, minne, utveckling

Intelligens: hur vi mäter och definierar den
Vad utmärker en intelligent person?
Minnet och hur det fungerar
Minnets gränser och vår glömska
Hur minnet påverkas av åldrandet
Vårt medvetande
Inlärning och studieteknik
Kreativitetens villkor
Motivation och drivkraft
Inspirationen och dess väsen
Koncentration och distraktion
Talang, träning och andra orsaker bakom hög prestationsförmåga
Recept på framgång
Barns språkliga utveckling
Artificiell intelligens

Lycka och harmoni

Faktorer kring lycka och välbefinnande
Vårt humör och faktorerna bakom dess skiftningar
Hur vi skapar mening i tillvaron
Hur vi påverkas av vanan – idealiserande och leda
Konsten att inte göra någonting
Hur vi påverkas av den digitala tekniken
Nostalgin och dess mening
Sorg och sorghantering
Medelålderns kriser
Det svåra i att åldras
Vad döljer sig bakom nyhetens behag?
Vår förmåga till anpassning

Samlevnad och sociala perspektiv

Relationen mellan barn och förälder
Lyckliga relationer och äktenskap
Tvåsamhetens dilemman
Hur vi förhåller oss till kärleksrelationer i den moderna tiden
Kvinnors och mäns skilda preferenser i val av partner
Otrohet
Aggressioner: hur och varför de uppstår
Människan som individ
Gruppdynamikens mekanismer
Vad gör oss omtyckta och vad får oss att tycka om andra?
Vad avunden gör med oss
Att tolka kroppsspråk
Egoism och altruism
Ansiktsuttryck och leenden
Vårt behov av bekräftelse
Vårt behov av gudar
Varför vi byter gåvor
Hur vi förblindas av auktoriteter
Reklamens psykologiska påverkan
Hur marknadsstrategier får oss att köpa
Massbeteenden
Definition av det psykologiskt onormala
Arbete – för människans eller statens bästa?
Varför röstar vi då en röst inte påverkar utgången?
Kroppsvikten och dess psykologi
Sanningar och lögner
Skadeglädje
Sex – från undangömd synd till öppen marknad

Beteenden

Hur vi påverkas av vanan
Att bryta (o)vanor
Valfrihetens vånda
Våra dagdrömmar
Våra rädslor
Självöverskattning och bristande självkritik
Hur vi påverkas av den digitala tekniken
Bantningens psykologi
Hur vi reagerar på färger
Vårt belöningssystem
Vår vilja och kontrollen över den
Varför vi blir blyga
I hjärnan på en nudist

Hälsa och livsstil

Vägen till en god sömn
Hur stress kan minskas
Oron i oss
Samband mellan livsstil och stress
Typiska symptom på stress
Utmattningssyndrom

Kroppen och nervsystemet

Vad är sömn och vad händer medan vi sover?
Hur sömnen infaller och varför vi vaknar efteråt
Hallucinationer
Det svåra sötsuget och varför vi tycker så mycket om socker

Livsfilosofi

Vår existentiella tillvaro
Lidande hos kropp och själ
Applicerad psykologi på kända citat

Psykologiska besvär och ohälsa

Hypokondri
Depressionens faktorer och orsaker
Former av depressioner och dess symtom
Att bota depression – terapi och läkemedel
Hur kost och träning kan lindra depression
Självmordets mekanismer
Känslan av att vara otursförföljd
Våra fobier och deras bakgrund
Ensamhet – effekter och tendenser
Spelbegär och spelmissbruk
Flygrädsla
Hur vi påverkas av nyhetsförmedling
Sömnbesvär och dess orsaker
Psykiatri och psykisk sjukdom

Perspektiv inom psykologin

Kognitiv psykologi
Biologisk psykologi
Neuropsykologi
Humanistisk psykologi
Socialpsykologi
Behaviorism
Psykoanalys

Termer och begrepp inom psykologin

Afantasi
Arv och miljö
Betingning
Bias
Deduktion och induktion
Didaktik
Dissociation
Einstellung effect
Förankring
Haloeffekten
Placeboeffekten
Introspektion
Jaget och detet
Kognition
Oidipuskomplex
Selektiv perception
Ångest