Innehåll

Innehåll på Psykologisktvetande.se.

Startsida

Psykologiskt vetande

Artiklar

Artificiell intelligens
Synen på överviktiga och orsaker till övervikt
Medelålderns kriser
Relationen mellan barn och förälder
Faktorer kring lycka och välbefinnande
Hur vi skapar mening i tillvaron
Valfrihetens vånda
Vad är sömn och vad händer medan vi sover?
Det svåra sötsuget och varför vi tycker så mycket om socker
Hur vi påverkas av vanan – idealiserande och leda
Deduktion och induktion
Kvinnors och mäns skilda preferenser i val av partner
Vårt behov av gudar
Våra dagdrömmar
Konsten att inte göra någonting
Vår vilja och vår kontroll över den
Inlärning och studieteknik
Motivation och drivkraft
Reklamens psykologiska påverkan
Känslan av att vara otursförföljd
Hur sömnen infaller och varför vi vaknar efteråt
Vårt minne och hur det fungerar
Talang, träning och andra orsaker bakom hög prestationsförmåga
Massbeteenden
Vägen till en god sömn
Barns språkliga utveckling
Hur marknadsstrategier får oss att köpa
Arbete – för människans eller statens bästa?
Hur vi reagerar på färger
Inspirationen och dess väsen
Aggressioner: hur och varför de uppstår
Människan som individ
Vad som händer när vi missbrukar den digitala tekniken
Vad gör oss omtyckta och vad får oss att tycka om andra?

Perspektiv inom psykologin

Kognitiv psykologi
Biologisk psykologi
Humanistisk psykologi
Socialpsykologi
Behaviorism
Psykoanalys