Innehåll

Innehåll på Psykologisktvetande.se.

Startsida

Psykologiskt vetande

Intelligens, minne, utveckling

Intelligens: hur vi mäter och definierar den
Minnet och hur det fungerar
Minnets gränser och vår glömska
Vårt medvetande
Inlärning och studieteknik
Kreativitet
Motivation och drivkraft
Inspirationen och dess väsen
Koncentration och distraktion
Talang, träning och andra orsaker bakom hög prestationsförmåga
Recept på framgång
Barns språkliga utveckling
Artificiell intelligens

Lycka, harmoni, hälsa

Faktorer kring lycka och välbefinnande
Vårt humör och faktorerna bakom dess skiftningar
Vår vilja och kontrollen över den
Hur vi skapar mening i tillvaron
Hur vi påverkas av vanan – idealiserande och leda
Vägen till en god sömn
Konsten att inte göra någonting
Vad som händer när vi missbrukar den digitala tekniken
Hur stress utlöses och hur stress kan minskas
Nostalgin och dess mening
Sorg och sorghantering
Vår existentiella tillvaro
Medelålderns kriser
Det svåra i att åldras
Vad döljer sig bakom nyhetens behag?
Oron i oss
Samband mellan livsstil och stress
Vår förmåga till anpassning

Samlevnad och sociala perspektiv

Relationen mellan barn och förälder
Hur vi förhåller oss till kärleksrelationer i den moderna tiden
Kvinnors och mäns skilda preferenser i val av partner
Otrohet
Aggressioner: hur och varför de uppstår
Människan som individ
Vad gör oss omtyckta och vad får oss att tycka om andra?
Vad avunden gör med oss
Att tolka kroppsspråk
Egoism och altruism
Ansiktsuttryck och leenden
Vårt behov av bekräftelse
Vårt behov av gudar
Varför vi byter gåvor
Hur vi förblindas av auktoriteter
Reklamens psykologiska påverkan
Hur marknadsstrategier får oss att köpa
Massbeteenden
Arbete – för människans eller statens bästa?
Varför röstar vi då en röst inte påverkar utgången?
Synen på övervikt och överviktigas självförebråelser
Sanningar och lögner
Skadeglädje

Beteenden

Hur vi påverkas av vanan
Att bryta (o)vanor
Valfrihetens vånda
Våra dagdrömmar
Våra rädslor
Självöverskattning och bristande självkritik
Vad som händer när vi missbrukar den digitala tekniken
Bantningens psykologi
Hur vi reagerar på färger
Vårt belöningssystem
I hjärnan på en nudist

Kroppen och nervsystemet

Vad är sömn och vad händer medan vi sover?
Hur sömnen infaller och varför vi vaknar efteråt
Det svåra sötsuget och varför vi tycker så mycket om socker

Psykologiska besvär och ohälsa

Hypokondri
Former av depressioner och dess orsaker
Självmordets mekanismer
Känslan av att vara otursförföljd
Våra fobier och deras bakgrund
Ensamhet – effekter och tendenser
Spelbegär och spelmissbruk
Flygrädsla
Hur vi påverkas av nyhetsförmedling

Perspektiv inom psykologin

Kognitiv psykologi
Biologisk psykologi
Neuropsykologi
Humanistisk psykologi
Socialpsykologi
Behaviorism
Psykoanalys

Termer och begrepp inom psykologin

Arv och miljö
Betingning
Deduktion och induktion
Didaktik
Förankring
Haloeffekten
Oidipuskomplex
Selektiv perception
Ångest