Innehåll

Innehåll på Psykologisktvetande.se.

Startsida

Psykologiskt vetande

Artiklar

Artificiell intelligens
Synen på överviktiga och orsaker till övervikt
Medelålderns kriser
Relationen mellan barn och förälder
Faktorer kring lycka och välbefinnande
Hur vi skapar mening i tillvaron
Valfrihetens vånda
Vad är sömn och vad händer medan vi sover?
Det svåra sötsuget och varför vi tycker så mycket om socker
Hur vi påverkas av vanan – idealiserande och leda
Kvinnors och mäns skilda preferenser i val av partner
Vårt behov av gudar
Våra dagdrömmar
Konsten att inte göra någonting
Vår vilja och kontrollen över den
Inlärning och studieteknik
Motivation och drivkraft
Reklamens psykologiska påverkan
Känslan av att vara otursförföljd
Hur sömnen infaller och varför vi vaknar efteråt
Vårt minne och hur det fungerar
Talang, träning och andra orsaker bakom hög prestationsförmåga
Massbeteenden
Vägen till en god sömn
Barns språkliga utveckling
Hur marknadsstrategier får oss att köpa
Arbete – för människans eller statens bästa?
Hur vi reagerar på färger
Inspirationen och dess väsen
Aggressioner: hur och varför de uppstår
Människan som individ
Vad som händer när vi missbrukar den digitala tekniken
Vad gör oss omtyckta och vad får oss att tycka om andra?
Nyhetens behag
I hjärnan på en nudist
Arv och miljö
Vad avunden gör med oss
Vårt humör och faktorerna bakom dess skiftningar
Intelligens: hur vi mäter och definierar den
Varför vi byter gåvor
Hur vi förblindas av auktoriteter
Att bryta vanor
Minnets gränser och vår glömska
Kreativitet
Vår förmåga till anpassning
Hypokondri
Att tolka kroppsspråk
Nostalgin och dess mening
Ensamhet – effekter och tendenser
Vårt medvetande
Egoism och altruism
Självmordets mekanismer
Sorg och sorghantering
Vår existentiella tillvaro
Det svåra i att åldras
Våra fobier och deras bakgrund
Recept på framgång
Koncentration och distraktion
Ansiktsuttryck och leenden

Perspektiv inom psykologin

Kognitiv psykologi
Biologisk psykologi
Neuropsykologi
Humanistisk psykologi
Socialpsykologi
Behaviorism
Psykoanalys

Termer inom psykologin

Betingning
Deduktion och induktion
Haloeffekten
Selektiv perception