Innehåll

Innehåll på Psykologisktvetande.se.

Startsida

Psykologiskt vetande

Artiklar

Intelligens, minne, utveckling

Intelligens: hur vi mäter och definierar den
Vårt minne och hur det fungerar
Minnets gränser och vår glömska
Vårt medvetande
Inlärning och studieteknik
Kreativitet
Motivation och drivkraft
Inspirationen och dess väsen
Koncentration och distraktion
Talang, träning och andra orsaker bakom hög prestationsförmåga
Recept på framgång
Barns språkliga utveckling
Artificiell intelligens

Lycka, harmoni, hälsa

Faktorer kring lycka och välbefinnande
Vårt humör och faktorerna bakom dess skiftningar
Vår vilja och kontrollen över den
Att bryta vanor
Hur vi skapar mening i tillvaron
Valfrihetens vånda
Hur vi påverkas av vanan – idealiserande och leda
Vad är sömn och vad händer medan vi sover?
Hur sömnen infaller och varför vi vaknar efteråt
Vägen till en god sömn
Det svåra sötsuget och varför vi tycker så mycket om socker
Våra dagdrömmar
Konsten att inte göra någonting
Vad som händer när vi missbrukar den digitala tekniken
Hur stress utlöses och hur stress kan minskas
Nostalgin och dess mening
Ensamhet – effekter och tendenser
Sorg och sorghantering
Vår existentiella tillvaro
Medelålderns kriser
Det svåra i att åldras
Nyhetens behag
Hypokondri
Känslan av att vara otursförföljd

Samlevnad och sociala perspektiv

Relationen mellan barn och förälder
Kvinnors och mäns skilda preferenser i val av partner
Otrohet
Aggressioner: hur och varför de uppstår
Människan som individ
Vad gör oss omtyckta och vad får oss att tycka om andra?
Vad avunden gör med oss
Vår förmåga till anpassning
Att tolka kroppsspråk
Egoism och altruism
Ansiktsuttryck och leenden
Vårt behov av bekräftelse
Vårt behov av gudar
Varför vi byter gåvor
Hur vi förblindas av auktoriteter
Reklamens psykologiska påverkan
Hur marknadsstrategier får oss att köpa
Massbeteenden
Arbete – för människans eller statens bästa?
Varför röstar vi då en röst inte påverkar utgången?

Övriga ämnen

Hur vi reagerar på färger
I hjärnan på en nudist
Arv och miljö
Självmordets mekanismer
Våra fobier och deras bakgrund
Hur vi påverkas av nyhetsförmedling
Synen på överviktiga och orsaker till övervikt
Spelbegär och spelmissbruk
Flygrädsla

Perspektiv inom psykologin

Kognitiv psykologi
Biologisk psykologi
Neuropsykologi
Humanistisk psykologi
Socialpsykologi
Behaviorism
Psykoanalys

Termer inom psykologin

Betingning
Deduktion och induktion
Didaktik
Haloeffekten
Oidipuskomplex
Selektiv perception

Psykologiska sjukdomar

Former av depressioner och dess orsaker